Motorsport Future VZW

MX Jeugd Project

VZW

Hoe het begon:

 • Reeds tijdens zijn loopbaan stond Joël Smets vaak op de spreekwoordelijke barricades om zijn sport te verdedigen. Na zijn afscheid werd hij hierover nog vaker aangesproken en midden vorig jaar vond hij de tijd rijp om die ideeën te bundelen en trachtten er iets creatiefs mee te doen. Hij organiseerde een brainstormbijeenkomst met deze ‘mx-positivos’ waar snel bleek dat iedereen ongeveer hetzelfde dacht over de problematiek aangaande de motorsport en de motorcross in het bijzonder. Sinds augustus 2007 werd op regelmatige basis naarstig verder gebrainstormd met onder andere, Joel Smets, Stefan Everts, Dirk Geukens, Marnicq Bervoets, Eric Geboers, trainers motorcross en andere gemotiveerde mensen en groeide de overtuiging dat we ook echt iets konden betekenen. Talrijke gastsprekers hebben wij ontvangen om hun problemen, suggesties te leren kennen en de eerste plannen werden gesmeed.

Conclusie:

 • Naast eventuele eigen projecten willen we als onafhankelijk orgaan graag onze ervaring en kennis ten dienste stellen van het algemeen nut van de motorsport. Enkele werkpunten werden opgesteld zoals problematiek permanente circuits, jeugdwerking, promotie/imago, samenwerking federaties, veiligheid, …
 • Met één van de items wilden we toch wel dadelijk van start gaan, namelijk begeleiding van talentrijke jongeren.
 • Juni 2008 werd de werkgroep in een VZW gegoten.
 • Deze VZW heeft de naam Motorsport Future gekregen.
 • Omdat de motorsportfederaties in Vlaanderen niet gesubsidieerd zijn, werd aangeklopt bij topsport Vlaanderen en de Vlaamse overheid om de eventuele begeleiding van jongeren te ondersteunen.

Motorsport Future vzw:

MX Jeugdproject:
Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de Minister van sport Bert Anciaux en topsport Vlaanderen onder leiding van Ivo Van Aken.

Enkele andere topics zijn:

 • Verbreding van de sport
 • Positieve uitstraling van de sport
 • Problematiek omlopen
 • Veiligheid
 • Milieu
 • Samenwerking federaties

Ons Team bestaat momenteel uit:

Voorzitter: Joël Smets
Secretaris: Stefan Peetermans
Penningmeester: Frank De Vos

Andere leden:

 • Marnicq Bervoets
 • Jo Claus
 • Kurt Deloor
 • Stefan Everts
 • Kris Fleerackers
 • Eric Geboers
 • Dirk Geukens
 • Stefan Peetermans
 • Pierre Schroyen
 • Davy Vanderheyden

Toekomst:
Naast eventuele eigen projecten willen we vooral ook proberen om ruggesteun te bieden aan en een meerwaarde te betekenen voor de federaties om het hoofd te bieden aan de problemen waarmee onze sport te kampen heeft.

Contactgegevens vzw:

Motorsport Future VZW
Leliestraat 32A
2860 Sint-Katelijne-Waver

GSM: 0477/263.589

Ondernemingsnummer: 899.818.520
Bankrekening:
Dexia Bank België : 779-5969523-80
IBAN: BE47 7795 9695 2380
BIC: GKCC BE BB
E-mail: gelieve het contactformulier te gebruiken.